Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

BCC: Polska kolej nie wykorzysta 2-5 mld zł funduszy unijnych

Business Centre Club przedstawił raport o stanie wykorzystania funduszy europejskich autorstwa dr Jerzego Kwiecińskiego i Bartosza Kalamona. Eksperci BCC stwierdzają w nim, że " wykorzystanie w pełni pozostałych środków z Unii Europejskiej z mijającej perspektywy 2007-2013 staje się bardzo mało prawdopodobne".

Jak czytamy dalej:

"Do końca roku pozostał już tylko jeden kwartał. Wg danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na 20 września 2015 roku, do końca 2015 roku, czyli przez pozostałe nieco więcej niż 3 miesiące, mamy jeszcze do wydania 29 mld zł dotacji z Unii Europejskiej z mijającej perspektywy 2007-2013, czyli około 10 proc. z całkowitej kwoty 282 mld zł (68 mld euro) przyznanych Polsce środków z UE w ramach polityki spójności na lata 2007-2013. To oznacza, że w pozostałym nam jeszcze jednym kwartale 2015 roku mamy do wydania tyle pieniędzy unijnych, jakich jeszcze nigdy w jednym kwartale w dotychczasowej historii nie wydaliśmy. 

Wydaje się to prawie niemożliwe. Musielibyśmy wydawać prawie 10 mld zł miesięcznie, podczas gdy w całym 2014 roku wydawaliśmy średnio miesięcznie 3,8 mld zł i w sumie wydaliśmy 45,5 mld zł z UE."

 

Największy problem z koleją

Jak podkreślają eksperci "najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy realizacji Priorytetu VII PO Infrastruktura i Środowisko, który w zdecydowanej większości dotyczy inwestycji w transport kolejowy". Mimo, że jak przyznają stan zaawansowania realizacji projektów kolejowych cały czas się poprawia, to jest nadal "daleki od oczekiwań i poważnie zagraża nam utrata części z przyznanych przez Unię Europejską na ten cel środków". 

Wielkość środków które nie zostaną wykorzystane w tym obszarze eksperci szacują na od 2 do 5 mld złotych i podkreślają, że kwotowo jest to najbardziej zagrożony obszar wykorzystania pieniędzy unijnych. Pozostałe zagrożone obszary PO Infrastruktura i Środowisko to: infrastruktura wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

 

Trwa akcja ratunkowa 

Od lat rząd stara się usprawnić wydawanie środków unijnych na kolej. Efekty tych starań są umiarkowane, czego symptomem jest choćby regularna wymiana osób odpowiedzialnych w spółce PKP PLK za inwestycje - cyklicznie co kilkanaście miesięcy. W związku z tym przystąpiono do planu awaryjnego. Polega on na zwiększaniu poziomu dofinansowania projektów. Widać to najlepiej w projektach taborowych. Jeśli beneficjent miał zgodnie z umową zapewnione dofinansowanie unijne na poziomie 67% kosztów, to umowę się aneksuje i podnosi dofinansowanie np. do 80%. Przewoźnicy dostali dodatkowe pieniądze. Z tego powodu Kolejom Mazowieckim udało się nawet szybko przygotować i uzyskać finansowanie dla następnego projektu (zakup 12 impulsów).

Pozwoli to wykorzystać więcej środków, ale nie zmieni faktu, że zostanie wykonane mniej niż mogło zostać wykonane i mniej niż było zaplanowane.

 

Co nie zostanie zrobione?

Przypomnijmy, że spośród projektów planowanych do wykonania z funduszy perspektywy 2007-2013 nie zostaną wykonane następujące zadania:

  • Modernizacja linii Warszawa  - Radom, za wyjątkiem przebudowy stacji Radom
  • Modernizacja linii Warszawa Rembertów - Tłuszcz - Sadowne w zakresie odcinka Zielonka - Tłuszcz
  • Modernizacja linii Kraków - Sosnowiec Jęzor (Katowice)  z wyjątkiem odcinka Trzebinia - Sosnowiec Jęzor 

 

Raport BCC dostępny jest tutaj>>>

Ostatnio zmienianyśroda, 21 październik 2015 16:01
Powrót na górę