Notice: Undefined variable: GK_TEMPLATE_MODULE_STYLES in /www/czt4_www/www/czt.org.pl/templates/gk_news/component.php on line 22
Konsultacje społeczne budowy łącznicy kolejowej na trasie z Krosna do Rzeszowa - Centrum Zrównoważonego Transportu
Logo
Wydrukuj tę stronę

Konsultacje społeczne budowy łącznicy kolejowej na trasie z Krosna do Rzeszowa

Do 29 kwietnia przyjmowane są uwagi w konsultacjach społecznych budowy łącznicy między liniami kolejowymi nr 106 i 108, która skróci podróż między Rzeszowem a Krosnem, Sanokiem i Zagórzem. Rozpatrywane są 3 warianty przedsięwzięcia.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do budowy łącznicy kolejowej, która skróci drogę i czas jazdy z Rzeszowa do Krosna, Sanoka i Zagórza. Obecnie pociągi w tej relacji muszą jechać do Jasła, tam zmieniać kierunek jazdy i w drodze do Krosna praktycznie zawracać. Łącznica ma wyeliminować czasochłonną konieczność zmiany kierunku jazdy, a także skrócić drogę przejazdu.

 

J S orientacja1

 

Aktualnie trwa opracowywanie studium wykonalności i materiałów do decyzji środowiskowej przez konsorcjum spółek Getinsa Polska z Warszawy i GETINSA - PAYMA z Madrytu, z którym umowę podpisano 30 grudnia 2015 r. Etap projektu jest zatem wstępny i nic nie zostało jeszcze przesądzone.

Do konsultacji wskazano 3 warianty przedsięwzięcia. Pierwsze dwa zakładają zminimalizowanie długości nowej linii koniecznej do zbudowania. Wariant 1 (Szebnie - Brzezówka) wymagałby budowy drugiego mostu na rzece Jasiołce. Wariant 2 (Moderówka - Męcinka) położony całkowicie po wschodniej stronie rzeki wymagałby za to budowy kilkusetmetrowego tunelu. Natomiast wariant 3 (Przybówka - Turaszówka) zaprojektowany został z myślą o jak największym skróceniu czasu jazdy. Przebiegałby na znacznej długości wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wisłok. Jest on ok. 4-krotnie dłuższy od dwóch poprzednich.

 

J S warianty

 

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 25 kwietnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4. Uwagi przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia m.in. za pomocą specjalnej ankiety na stronie www.krosno-rzeszow.pl, a także pisemnie na adres prowadzącego konsultacje.

Więcej materiałów o projekcie i konsultacjach społecznych można znaleźć na stronie: www.krosno-rzeszow.pl. Dokładne mapki z przebiegiem poszczególnych wariantów wywieszone będą także w urzędach miast: Jasło, Krosno, Sanok, Jedlicze oraz gmin: Tarnowiec i Wojaszówka.

Przedsięwzięcie jest planowane do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Wpisane jest do Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 oraz do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

 

Konsultacje społeczne prowadzi fundacja Centrum Zrównoważonego Transportu w ramach projektu "Transport pod kontrolą".

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 19 kwiecień 2016 16:57

Artykuły powiązane

Najnowsze od Krzysztof Rytel

Copyright © 2015. CZT - Centrum Zrównoważonego Transportu.