Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Z Siemianowic do Katowic pociągiem?

 

Do 17 listopada można składać uwagi w postępowaniu z udziałem społeczeństwa o wydanie decyzji środowiskowej dla projektu o nazwie „Przebudowa/budowa linii kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice”. Prezentowaliśmy go tutaj>>>. Generalnie jest to bardzo dobry projekt, oznaczający rewolucję na torach przechodzących przez centrum Katowic, z oddzieleniem ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego (osobne tory) i rozwiązaniami praktycznie w pełni bezkolizyjnymi.

Uwagi może złożyć każdy. CZT opublikowało projekt swoich uwag, który można traktować jako wzór przy pisaniu własnych. Najważniejszym postulatem CZT jest przewidzenie rezerwy pod przyszłą budowę łącznicy z modernizowanych linii do linii nr 161 Katowice Szopienice Północne - Chorzów Stary, która według uchwalonego Krajowego Planu Kolejowego do 2003 r. ma być w najbliższych latach rewitalizowana. 

Według CZT umożliwiłoby to w przyszłości stworzenie połączenia aglomeracyjnego Katowice - Siemianowice Śląskie. To ostatnie miasto pozbawione jest połączeń kolejowych, mimo przebiegu przez nie linii kolejowych. Mieszka w nim niemal 70 tysięcy mieszkańców, podczas gdy największe miasto pozbawione kolei pasażerskiej w Czechach liczy 31 tys. mieszkańców, w Austrii 15 tys., na Słowacji 15 tys., na Węgrzech 20 tys.

CZT podkreśla, że nie domaga się budowy w ramach przedsięwzięcia wspomnianej łącznicy lub jej części tylko takiego jego zaplanowania, aby ewentualna przyszła rozbudowa o tę łącznicę nie wymagała przekładania wykonanych w ramach przedsięwzięcia torów i obiektów inżynieryjnych, a systemy srk umożliwiały łatwą ich przebudowę.

Poniżej prezentujemy proponowane zmiany w układzie torów (kolorem zielonym ciągłym korekty torów planowanych w ramach przedsięwzięcia, a przerywanym przebieg torów postulowanej łącznicy), a w załączniku na dole treść pisma.

węzeł kolejowy Katowice - Szopienice z łącznicą do Siemianowic Śl.

Z pełną dokumentacją można zapoznać się w serwisie Transportpodkontrola.pl pod bezpośrednim linkiem>>> w dziale Materiały informacyjne (polecamy zacząć od katalogu: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia z załącznikami >Zal Graficzne > Zal 2. Projekt zagospodarowania terenu). Zachęcamy też do subskrybowania powiadomień o nowych wydarzeniach dla inwestycji z wybranego zakresu.

Serwis Transport pod kontrolą>>>, umożliwia śledzenie aktualnie prowadzonych postępowań z udziałem społeczeństwa w ramach procedur administracyjnych dla inwestycji transportowych w całym kraju. 

 

Jeżeli chcesz aby na Śląsku pociągi jeździły częściej niż dziś  koniecznie podpisz naszą petycję Kolej na dobrą kolej! Projekt Kolej na dobrą kolej>>> to propozycja uzdrowienia kolei pasażerskiej w 8 regionach (w tym w woj. śląskim) i na 2 trasach międzywojewódzkich. Wejdź koniecznie i poprzyj te zmiany. Twój podpis jest bardzo ważny.

LOGO Kolej na kolej  

 

Ostatnio zmienianywtorek, 17 listopad 2015 11:32
Powrót na górę