Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

RPO 2014-20: Więcej na kolej w 10 regionach!

Znamy już projekty Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-20 po negocjacjach z Komisją Europejską dla 12 województw. W 10 z nich zwiększono środki na kolej. Łącznie o 240 mln euro.

 

CZT dotarło do projektów nowych RPO dla 12 województw, które są już po negocjacjach z Komisją Europejską i czekają tylko na formalną akceptację. W 10 z nich wzrosły kwoty na projekty kolejowe. Najbardziej w przypadku województwa mazowieckiego - o 135 mln euro. W przypadku innych województw te wzrosty nie są już tak spektakularne:

  • Śląskie: 20 mln euro;
  • Kujawsko-Pomorskie: 20 mln euro;
  • Lubuskie: 15 mln euro;
  • Wielkopolskie: 12 mln euro;
  • Małopolskie: 10 mln euro;
  • Zachodniopomorskie: 10 mln euro;
  • Podlaskie: 8 mln euro;
  • Opolskie: 5,8 mln euro;
  • Świętokrzyskie: 3 mln euro;

 

Nie zmieniły się kwoty w województwie dolnośląskim i lubelskim. 

Jednocześnie w wielu przypadkach zmniejszono kwoty na projekty drogowe. W rezultacie wzrosły proporcje między kwotami na koleje i drogi. W poszczególnych województwach wygląda to następująco:

Dolnośląskie

Kwota na kolej nie zmieniła się: 150,55 mln euro. Kwota na drogi spadła z 226 mln euro do 190 mln euro. Udział kolei wzrósł z 40% do 44%.

Kujawsko-Pomorskie

Kwota na kolej wzrosła z 27,4 mln euro do 47,4 mln euro. Kwota na drogi spadła ze 161,8 mln euro do 135 mln euro. Udział kolei wzrósł z 14% do 26%.

Lubelskie

Kwota na kolej bez zmian: 45,4 mln euro. Kwota na drogi bez zmian: 225,6 mln euro. Udział kolei bez zmian: 17%.

Lubuskie

Kwota na kolej wzrosła z 26,1 mln euro do 41,4 mln euro. Kwota na drogi spadła ze 130,7 mln euro do 94,7 mln euro. Udział kolei wzrósł z 17% do 30%.

Małopolskie

Kwota na kolej wzrosła z 80 mln euro do 90 mln euro. Kwota na drogi spadła z 310,5 mln euro do 290,5 mln euro. Udział kolei wzrósł z 20% do 24%.

Mazowieckie

Kwota na kolej wzrosła z 0 euro do 135 mln euro. Kwota na drogi spadła z 436,6 mln euro do 232,3 mln euro. Udział kolei wzrósł z 0% do 37%.

Opolskie

Kwota na kolej wzrosła z 36,4 mln euro do 42,2 mln euro. Kwota na drogi spadła ze 157,1 mln euro do 151,3 mln euro. Udział kolei wzrósł z 19% do 22%.

Podlaskie

Kwota na kolej wzrosła z 40 mln euro do 48 mln euro. Kwota na drogi pozostała bez zmian: 160 mln euro. Udział kolei wzrósł z 20% do 23%.

Śląskie

Kwota na kolej wzrosła z 92,9 mln euro do 113 mln euro. Kwota na drogi spadła z 411 mln euro do 360 mln euro. Udział kolei wzrósł z 18% do 24%.

Świętokrzyskie

Kwota na kolej wzrosła z 20,5 mln euro do 23,5 mln euro. Kwota na drogi spadła ze 109 mln euro do 106 mln euro. Udział kolei wzrósł z 16% do 18%.

Wielkopolskie

Kwota na kolej wzrosła ze 182 mln euro do 194 mln euro. Kwota na drogi spadła ze 238,5 mln euro do 220 mln euro. Udział kolei wzrósł z 43% do 47%.

Zachodniopomorskie

Kwota na kolej wzrosła ze 100 mln euro do 110 mln euro. Kwota na drogi spadła ze 167,5 mln euro do 162,7 mln euro. Udział kolei wzrósł z 37% do 40%.

 

Czekamy jeszcze na informacje z województw: łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Łącznie, biorąc pod uwagę 10 powyższych województw, kwota na kolej wzrosła o 242 mln euro, a udział projektów kolejowych wzrósł z 25 do 30%.

 

Jeżeli chcesz aby oprócz wzrostu dofinansowania rewitalizacji linii kolejowych, zwiększono także liczbę połączeń regionalnych, podpisz naszą petycję Kolej na dobrą kolej! Projekt Kolej na dobrą kolej>>> to propozycja uzdrowienia kolei pasażerskiej w 8 regionach i na 2 trasach międzywojewódzkich. Wejdź koniecznie i poprzyj te zmiany. Twój podpis jest bardzo ważny.

LOGO Kolej na kolej  

Ostatnio zmienianyczwartek, 03 grudzień 2015 17:33

1 komentarz

Powrót na górę