Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Były prezes PKP Intercity odpowie karnie za braki taborowe?

CZT złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa PKP Intercity Marcina Celejewskiego, polegającego na zaniechaniu wykonywania przeglądów okresowych taboru w skali koniecznej do zapewnienia ciągłości pracy spółki, co naraziło spółkę na dodatkowe koszty wynajmu taboru zewnętrznego w wysokości co najmniej 6,5 mln zł.

 

Centrum Zrównoważonego Transportu złożyło w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 296 §1 kodeksu karnego, polegającego na wyrządzeniu spółce PKP Intercity SA znacznej szkody majątkowej - poprzez niekorzystne rozporządzanie jej mieniem i niedopełnienie obowiązków służbowych. Możliwość popełnienia przestępstwa została uprawdopodobniona w Raporcie CZT nr 5/2015. Wyliczono w nim, że spółka w ciągu rocznego okresu zarządzania nią przez M. Celejewskiego zleciła remonty i modernizacje taboru na łączną kwotę 180,4 mln zł, podczas gdy w ciągu trzyletniego zarządzania przez poprzedniego prezesa - J. Malinowskiego łączne zlecenia wyniosły 1 111,23 mln zł - sześciokrotnie więcej. Za M. Celejewskiego nakłady na remonty taboru spadły zatem dwukrotnie. Spółka odmówiła udostępnienia informacji o liczbie dokonywanych remontów taboru w poszczególnych latach.

Zaniedbania w wykonywaniu przeglądów doprowadziły wkrótce (w roku 2015) do braku możliwości wykonywania przez spółkę pełnego rozkładu jazdy w oparciu o tabor własny i do konieczności wynajmowania taboru od podmiotów zewnętrznych, w tym zagranicznych (4, a później 3 lokomotyw Vectron od spółki DB Schenker, 4 lokomotyw EU07 od spółki PKP Cargo, 2 lokomotyw EU07 od spółki Ecco oraz 30 wagonów od spółki České Dráhy). Spowodowało to wygenerowanie dodatkowych kosztów dla spółki, obejmujących opłaty za najem powyższego taboru, które by nie wystąpiły, gdyby remonty taboru własnego były prowadzone w odpowiedniej skali.

Koszty najmu samych lokomotyw raport oszacował na minimum 6,5 mln zł. Na kwotę tę składa się ujawniona przez spółkę kwota 1,5 mln zł za najem 3 lokomotyw od spółki DB Schenker, pozostałe 5 mln zł to kwota szacunkowa, obliczona przy założeniu identycznych stawek jak przy wynajmie 3 lokomotyw od DB Schenker. Długość wypożyczeń poszczególnych lokomotyw określono na podstawie analizy zamieszczonych w Internecie filmów i innych informacji. Kwota 6,5 mln zł nie obejmuje kosztów wynajmu wagonów od spółki České Dráhy, które pozostają nieznane. Są to konkretne straty spółki spowodowane zaniedbaniami jej zarządu.

TLK Ustronie  z czeskimi wagonami na stacji Hel w lipcu 2015 r

TLK Ustronie  z czeskimi wagonami na stacji Hel w lipcu 2015 r., fot. K. Rytel

 

A ED74 niszczeją

Szczególnie bulwersująca jest sprawa 8 nowoczesnych składów ED74, które z powodu braku przeprowadzenia przeglądów P4 są od 2 lat wyłączone z eksploatacji i niszczeją. Spółka w roku 2014 dwukrotnie ogłaszała przetarg na przeglądy 8 szt. tych pojazdów. O ile w pierwszym przetargu najkorzystniejsza oferta nieznacznie przekraczała kwotę przeznaczoną przez zamawiającego, to w drugim przetargu już tak nie było - i nie było żadnych przeciwwskazań ani formalno-prawnych, ani technicznych, żeby to zadanie zostało zlecone. Spółka jednak nie podpisała umowy z wykonawcą, nie podając do dziś jakichkolwiek przyczyn.

Gdyby wyremontowania tylko te pojazdy, spółka nie potrzebowałaby wypożyczać żadnego taboru na okres wakacyjny. Składy te bowiem osiągają prędkość 160 km/h (czyli tyle, ile wypożyczone lokomotywy Vectron) i złożone są z 4 członów każdy, czyli w sumie odpowiadają około 32 wagonom (czyli liczbie zbliżonej do liczby wagonów wypożyczonych z Czech).

 

Nowoczesny pojazd typu ED74 po 2 latach wyłączenia z eksploatacji z powodu braku przeglądu

Nowoczesny pojazd typu ED74 po 2 latach wyłączenia z eksploatacji z powodu braku przeglądu, fot. KR

 

 

Raport można pobrać tutaj: Raport CZT Nr 5/2015 "Ocena wybranych aspektów działalności zarządu spółki PKP Intercity w okresie 22.01.2014 - 16.01.2015"

Ostatnio zmienianywtorek, 17 maj 2016 15:27
Powrót na górę