Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Były prezes PKP Intercity ukrywał prognozy strat spółki

Strata PKP Intercity za 2014 r. wyniosła 54,2 mln zł. Tymczasem jeszcze w połowie grudnia ówczesny prezes Marcin Celejewski zapewniał, że wynik będzie "bardzo bliski zeru".


Wypowiedź Celejewskiego można znaleźć w programie w Polsat News 2>>> z dnia 15 grudnia 2014 r. W minucie 24'40'' Celejewski mówi: "Wynik spółki PKP Intercity w tym roku będzie bardzo bliski zeru". Tymczasem ostatecznie spółka zamknęła rok stratą w wysokości 54,2 mln zł. Informację tę podano pod koniec maja.


Dwa tygodnie przed zakończeniem roku prezes nie może mylić się o wyniku spółki na koniec roku aż o 50 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że Celejewski świadomie wprowadzał w błąd widzów programu, chcąc ukryć rzeczywistą sytuację finansową kierowanej przez siebie spółki.


Marcin Celejewski został odwołany ze stanowiska prezesa PKP Intercity miesiąc po tej wypowiedzi - w połowie stycznia 2015r. Według komunikatu PKP SA (spółki-matki) - na własną prośbę. 9 kwietnia został członkiem zarządu PLL LOT do spraw handlowych, w którym pracował już w latach 1999-2007. Zapewne Rada Nadzorcza PLL LOT w chwili podejmowania decyzji o powierzeniu Celejewskiemu tego stanowiska nie miała wiedzy o rzeczywistym wyniku PKP Intercity za 2014 r.

Ostatnio zmienianyczwartek, 28 maj 2015 14:04

1 komentarz

  • Lurlene
    Lurlene piątek, 15, maj 2020 23:25 Link do komentarza

    Hello, I was just taking a look at your site and submitted this message via your contact form. The contact page on your site sends you these messages via email which is the reason you're reading through my message at this moment right? That's the holy grail with any type of online ad, getting people to actually READ your ad and I did that just now with you! If you have an ad message you would like to blast out to thousands of websites via their contact forms in the US or to any country worldwide send me a quick note now, I can even focus on your required niches and my prices are super reasonable. Shoot me an email here: cluffcathey@gmail.com

    click to unsubscribe https://bit.ly/3eOn4NP

Powrót na górę