Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Wspólny bilet kolejowy: rządy zmarnowały 3 lata.

Poprzednie rządy przez 3 lata nie zrobiły nic w sprawie wprowadzenia wspólnego biletu na połączenia kolejowe różnych przewoźników - choć same wyznaczyły termin jego wprowadzenia na 2016 rok.

W ostatnim czasie ożywiły się dyskusje o budowie systemu rozliczeń pomiędzy przewoźnikami kolejowymi, umożliwiającego sprzedawanie jednego biletu na podróże z przesiadką. Właściwie jest to najczęściej zgłaszany postulat pod adresem nowego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Mówią o tym wszyscy, np. ostatnio prezes Kolei Dolnośląskich, Piotr Rachwalski>>>. Możemy go znaleźć zarówno w dokumencie Kolej PL.2020>>> przygotowanym przez grupę dawnych menedżerów kolejowych pod kierunkiem Andrzeja Wacha, jak i np. w dokumencie "Niezbędne kierunki zmian w transporcie kolejowym w Polsce">>> autorstwa Stanisława Biegi i Piotra Kazimierowskiego, z którego zresztą materiał Wacha czerpie całymi garściami. 

Nikt jednak zgłaszając ten postulat nie powołuje się na obowiązek prawny stworzenia takiego systemu. A taki wbrew pozorom istnieje. I to z bardzo bliskim terminem realizacji.

W rozporządzeniu z dnia 9 X 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (czyli planie transportowym kraju, akcie wykonawczym do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) w pkt. 6.8 na str. 78 znajduje się zapis obligujący do wprowadzenia do 2016 r. "informatycznego systemu rozliczeń sprzedaży biletów na przejazd środkami transportu publicznego różnych przewoźników kolejowych, w tym biletu wspólnego".

Dokładnie zapis ten brzmi tak:

"W zakresie rozwoju systemu dystrybucji biletów kluczowe będzie sfinansowanie zbudowania w okresie do 2016 r. informatycznego systemu rozliczeń sprzedaży biletów na przejazd środkami transportu publicznego różnych przewoźników kolejowych, w tym biletu wspólnego. Podstawowe funkcjonalności systemu powinny umożliwić pasażerom dokonanie zakupu biletów każdego z kolejowych przewoźników pasażerskich w dowolnym punkcie dystrybucji biletów kolejowych (w tym przez internet oraz z wykorzystaniem telefonii komórkowej)."

Rozporządzenie wydał w 2012 r. minister Sławomir Nowak. Jak widać dał swojemu resortowi 4 lata na zbudowanie rzeczonego systemu rozliczeń. Tuż po ostatnich wyborach postanowiliśmy zapytać ministerstwo jakie działania w ciągu tego czasu dwa kolejne rządy PO podjęły w celu zbudowania systemu rozliczeń.

Z odpowiedzi jaką uzyskaliśmy wynika, że... właściwie to nic.

Najistotniejsze w całym piśmie jest ostatnie zdanie: "Uprzejmie informuję, że wskazane w przytoczonej podstawie prawnej organy dotąd nie skorzystały z uprawnienia do sfinansowania wydatków na budowę informatycznego systemu rozliczeń sprzedaży biletów na przejazd środkami transportu publicznego różnych przewoźników".

Nowy rząd ma zatem tylko rok na zbudowanie takiego systemu. A wiadomo, że nie jest to zadanie łatwe i wymaga czasu. Aby od tego obowiązku się nie uchylił zbieramy podpisy pod petycją w tej sprawie. Bardzo prosimy, podpisz się. To bardzo ważne dla rozwoju kolei w Polsce. Zajmuje to minutę, Wystarczy podać imię, nazwisko, miejscowość i adres mailowy.

Petycję możesz podpisać tutaj>>>. Ale lepiej podpisać za jednym razem wszystkie nasze petycje, klikając przycisk "podpisz wszystkie" tutaj>>>.

 

 

Ostatnio zmienianysobota, 02 styczeń 2016 07:57
Powrót na górę