Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Malbork – Grudziądz: perony zostaną podwyższone aż do 76 cm

Jak pisaliśmy >>> podczas wielu inwestycji w całym kraju zmieniana jest wysokość peronów na niedostosowaną do używanego na danej linii (często nowego) taboru. Na wielu liniach zelektryfikowanych podniesiono perony do wysokości zaledwie 55 cm, chociaż w Polsce nie produkuje się taboru elektrycznego o wysokości podłogi mniejszej niż 76 cm. Zdarzają się też czasem przypadki odwrotne: na linii na Hel>>> wszystkie perony podniesiono do wysokości 76 cm, chociaż przystające przy nich szynobusy mają podłogę na wysokości 60 cm. Podobnie ma być na linii Malbork - Grudziądz. Ale, jednak niezupełnie...

 

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku trwa właśnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Grudziądz – Malbork”. Przeglądając dokumentację wyżej wymienionej inwestycji natkniemy się na informację iż w ramach prac planuje się podniesienie peronów do wysokości 76 cm powyżej główki szyny. Na pierwszy rzut oka wydaje się być to błędem - przecież wysokość podłogi przy wyjściu z pomorskich szynobusów wynosi 60 cm. Jednak po dokładniejszym zbadaniu sprawy okazuje się, iż ma to uzasadnienie. Jest bowiem skoordynowane z zakupem nowego taboru przez Urząd Marszałkowski.

Jeszcze w tym roku powinny pojawić się na pomorskich torach pojazdy zakupione z udziałem funduszy szwajcarskich. Są one dedykowane tylko i wyłącznie do obsługi linii Malbork – Grudziądz. Wysokość podłogi w strefie wejścia w zamówionych 4 sztukach dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych wg SIWZ ma wynosić 760 ± 50 mm nad poziomem główki szyny. Pojazdy dostarczy bydgoska PESA. Jedynie dwa perony wyspowe na stacji Kwidzyn, jeden na stacji Grudziądz i jeden na stacji Sztum zaprojektowano o długości 200 m.

Warto też wspomnieć iż tabor zakupiony do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będzie także posiadał podłogę w strefie wyjścia wysokości 760 ± 50 mm. W przyszłości więc po przewidywanej elektryfikacji PKM, tabor spalinowy PKM będzie mógł także trafić do obsługi linii Malbork – Grudziądz. Albo Gdynia - Hel.

Ostatnio zmienianywtorek, 26 maj 2015 15:26
Powrót na górę