Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Stanowiska CZT do 5 dalszych RPO

Jak informowaliśmy >>> większość województw w projektach RPO na okres 2014-2020 przewidziała na kolej znacznie mniej środków niż wynikałoby z proporcji 40:60 w podpisanej już Umowie Partnerstwa w której podzielono środki między kolej (10,2 mld euro) i drogi (15 mld euro). Po 6 programach najbardziej antykolejowych >>>, CZT przygotowało stanowiska do 5 dalszych województw.

 

 

Są to opinie do projektów antykolejowych umiarkowanie. Jak wynika z naszej analizy podziału środków między kolei i drogi, tylko 5 województw zapewniło podział, który można uznać za zbliżony do podziału całości środków unijnych w Umowie Partnerstwa (od 50:50 do 35:65). Z pozostałych programów 6 uznaliśmy za zupełnie skandaliczne, gdyż z małą ilością środków przeznaczonych na kolej kontrastują bardzo duże potrzeby inwestycyjne w tym sektorze.

 

Natomiast 5 dalszych to projekty RPO województw, które obiektywnie mają mniejsze potrzeby w tym zakresie, w których trudno zidentyfikować potrzebę inwestycji kolejowych na kwoty istotnie przekraczające obecnie zaplanowane. Często wynika to po prostu z faktu słabo rozwiniętej sieci kolejowej w regionie (np. woj. podlaskie, czy świętokrzyskie). Nie bez znaczenia są też inwestycje przewidziane do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, które e wschodnich województwach zrealizują dużą część potrzeb.

 

Jednakże także dla tych województw znaleziono kilka ważnych i bardzo potrzebnych inwestycji kolejowych, które zdaniem CZT powinny zostać zrealizowane ponadto, co obecnie zaplanowano. Z tym, że nie wymaga to najczęściej przesunięcia środków aż do proporcji 40:60.

 

Z docierających z negocjacji przecieków wynika, że Komisja Europejska korzysta ze stanowisk nadesłanych przez CZT oraz generalnie bierze pod uwagę głos organizacji pozarządowych. Na pewno domaga się zwiększenia alokacji kolejowych. Natomiast równocześnie województwa starają się twardo trzymać swoich propozycji. Oto fragment  relacji województwa podlaskiego:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/region/Negocjacje_RPO_Komisja_Europejska_sie_nie_spieszy.htm

"Negocjacje są długie i trudne, bo nasz region nie zamierza zgadzać się na niekorzystne zmiany, jakie proponuje Bruksela. Członkowie Komitetu Sterującego w pełni się z tym zgodzili: nie można – nawet za cenę tempa rozmów – przyjmować kiepskich propozycji KE."

"Negocjacje na pewno w tym roku się nie zakończą. KE nie ma takiego zamiaru"

 

Ostatnio zmienianywtorek, 04 listopad 2014 21:15
Powrót na górę