Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Twój podpis zostanie wydrukowany i przekazany marszałkowi

Kolej na dobrą kolej w Łódzkim

W województwie łódzkim pociągi jeżdżą rzadko, często z wielogodzinnymi przerwami w środku dnia. Nawet na liniach zwanych aglomeracyjnymi. W dodatku duża część zmodernizowanych pojazdów wytrasowana jest na prędkość maksymalną 100 km/h, choć może jeździć 120 km/h.

CZT opracowało szczegółowy plan działania, którego wprowadzenie radykalnie zwiększy liczbę połączeń. Wiemy jak zmienić rozkład jazdy, z korzyścią dla pasażerów i budżetu województwa, by w Łódzkiem pociągi jeździły cyklicznie i regularnie przez cały dzień dokładnie co godzinę (na liniach do Sieradza i Koluszek w co pół godziny, na liniach peryferyjnych co 2 godziny). W tym część pociągów (np. co drugi) byłaby przyspieszona, a cały nowy i zmodernizowany tabor kursowałby z maksymalną prędkością na jaką pozwalają parametry pojazdu i torów, przez co podróż w wielu wypadkach będzie krótsza.

Pomóż nam przekonać Marszałka Województwa do uzdrowienia kolei - podpisz petycję.

- Pobierz Raport CZT dla województwa łódzkiego z projektem rozkładu jazdy:

- Odsłuchaj SPOT

- Pobierz opis proponowanych zmian w skrócie: