Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Twój podpis zostanie wydrukowany i przekazany Ministrowi

miedzywojewodzka2

Nowoczesne pociągi Flirt3 na trasie Warszawa - Radom - Kraków co 2 godziny przez cały dzień. Na odcinkach Radom - Kielce i Radom - Kraków dodatkowe kursy pociągów do/z Lublina uzupełniające w szczytach do taktu co godzinę. Odjazdy zawsze w tych samych końcówkach minutowych po pełnej godzinie. Pociągi jadące najkrótszą i najszybszą trasą przez Warkę, zapewniającą częste połączenia ze stolicą wszystkim miastom wzdłuż linii. Tak może wyglądać ruch kolejowy na powyższej trasie po uwzględnieniu projektu Centrum Zrównoważonego Transportu.

W roku 2015 na linii były 6-7 godzinne luki w środku dnia w kursowaniu pociągów do/z Warszawy. W 2016 r. mimo wprowadzenia do ruchu nowych składów Flirt3 nadal występują w obu kierunkach po dwie niemal 4-godzinne luki w kursowaniu pociągów dalekobieżnych na linii w środku dnia.

Wcale tak nie musi być. Centrum Zrównoważonego Transportu przeanalizowało obieg nowych pojazdów na dedykowanych dla nich trasach i przygotowało lepsze rozkłady jazdy. Dla trasy Warszawa - Radom - Kielce - Kraków udało się uzyskać takt dwugodzinny składów Flirt 3. Kursy tych pociągów byłyby w okresach szczytowych poprzetykane kursami pociągów Lublin - Kraków i Lublin - Częstochowa - Katowice/Wrocław, dzięki czemu przez znaczną cześć dnia na odcinku Radom - Kielce/Kraków pociągi kursowałyby co godzinę.

W dodatku rozkład jazdy przewiduje kursowanie wszystkich składów Flirt 3 przez Radom i Warkę

W 2016 r. część pociągów jeździ absurdalną trasą przez CMK i Żelisławice. Wydłuża to czas jazdy i długość trasy (o ok. 65 km), a więc zwiększa koszt biletów dla pasażerów, a dla przewoźnika koszty dostępu do infrastruktury i zużycia energii.

Inne pociągi od lat jeżdżą inną okrężną trasą przez Dęblin, z uwagi na remonty na odcinku Warszawa - Radom, które do dziś się nie rozpoczęły. Pociągi powinny jeździć przez Warkę. Ta trasa jest szybsza, nawet po zastąpieniu pociągu autobusem na czas prac modernizacyjnych na odcinku Warka - Radom. Skierowanie pociągu przez Warkę zapewnia mieszkańcom Radomia (217 tys. osób), Skarżyska- Kamiennej (47 tys. mieszkańców), powiatowego Szydłowca (12 tys.) oraz Suchedniowa (8 tys.) wygodne połączenia z Warszawą i Krakowem oraz gwarantuje dobre połączenie Radomia z Kielcami (czas jazdy 1 godzina).

Pomóż nam przekonać Ministra Infrastruktury i Budownictwa do zmian na tej ważnej linii.

Pobierz proponowany przez CZT raport dotyczący połączeń na linii Warszawa - Radom - Kielce - Kraków wraz z rozkładem jazdy.