Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Komitet Monitorujący POIiŚ

Uchwały przyjęte w trybie obiegowym

19 października 2016 r. zakończyło się głosowanie (w trybie obiegowym) nad projektem uchwały ws. przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla projektów w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz uchwały ws. zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020. W wyniku głosowania Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przyjął w trybie obiegowym poniżej wymienione uchwały:

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS