Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

III posiedzenie KM POIiŚ 1-2.07.2015

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się w dniach 1-2 lipca 2015. W spotkaniach uczestniczy przedstawiciel CZT - Krzysztof Rytel. Poniżej prezentrujemy pełny program, zaś w załącznikach wszystkie dostępne materiały.

1 lipca 2015 r.

Godz. 10.00: Rejestracja uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego

Godz. 10.30: Otwarcie posiedzenia

rPrzedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIŚ 2014-2020 (sektor środowiska)

-      działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (kryteria dla projektów dotyczących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)

-      działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

-      działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

rGłosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów

Godz. 13.00 – 13.45: Przerwa obiadowa

Godz. 13.45 – 17.00 Przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIŚ 2014-2020

rPrzedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIŚ 2014-2020 (sektor energetyki )

-      działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

-      działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

-      działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

rGłosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów

 

2 lipca 2015 r.

Godz. 9.00: Rejestracja uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego

Godz. 9.30: Otwarcie posiedzenia

rPrzedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIŚ 2014-2020 (sektor transportu )

-      działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T (kryteria dla projektów dotyczących transportu lotniczego)

-      działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (kryteria dla projektów dotyczących transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych)

-      działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

rGłosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów

Godz. 12.30 – 13.15: Przerwa obiadowa

Godz. 13.15 – 16.30 Przedstawienie projektu .kryteriów wyboru projektów POIŚ 2014-2020

rPrzedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIŚ 2014-2020 (sektor zdrowia )

-      działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego (kryteria dla projektów dotyczących wsparcia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego)

rGłosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów

rPrezentacja Strategii komunikacji POIŚ na lata 2014-2020

r  GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM UCHWAŁY ZATWIERDZAJĄCEJ STRATEGIĘ KOMUNIKACJI POIŚ na lata 2014-2020

Sprawy różne

Godz. 16.30: Podsumowanie i zakończenie trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego

Ostatnio zmienianyśroda, 02 wrzesień 2015 14:23
Powrót na górę