Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

VI posiedzenie KM POIiŚ 8.12.2015

Szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 8 grudnia 2015. Jednym z jego ważniejszych punktów będzie aktualizacja wykazu dużych projektów POIiŚ 2014-2020.

W ramach posiedzenia odbędą się głosowania nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów (sektor środowisko) oraz nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej zmiany w wykazie dużych projektów POIiŚ 2014-2020. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program posiedzenia.                                                                      

10:00 Rejestracja uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego
10:30 Otwarcie posiedzenia

□ informacja nt. stanu wdrażania POIiŚ 2014-2020
□ działania informacyjno-promocyjne w ramach POIiŚ 2014-2020 
□ aktualny stan wypełnienia warunków ex-ante
□ aktualizacja wykazu dużych projektów POIiŚ 2014-2020
• głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej zmiany w Wykazie dużych projektów POIiŚ 2014-2020
□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor środowisko)
• działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
□ głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów
□ sprawy różne

Podsumowanie i zakończenie piątego posiedzenia Komitetu Monitorującego

W załącznikach przedstawiamy dokumenty będące przedmiotem obrad:
□ projekt kryteriów wyboru dla określonego typu projektów w ramach działania 2.4 POIiŚ 2014-2020 (jako materiał uzupełniający do propozycji kryteriów również wstępna wersja fiszki dla projektu pozakonkursowego)
□ projekt aktualizacji Wykazu dużych projektów w ramach POIiŚ 2014-2020
□ zmiany w Wykazie dużych projektów
□ + formularz do składania uwag
zestawienie uwag zgłoszonych do projektu kryteriów wyboru w ramach działania 2.4 oraz Wykazu Dużych Projektów wraz ze stanowiskiem IZ POIiŚ
 
□ dodatkowo - Protokół z VI posiedzenia KM POIiŚ 2014-2020
 
Mogą Państwo przekazać swoje uwagi dotyczące ww. dokumentów przedstawicielowi CZT w KM POIiŚ. Zainteresowanych prosimy o przesłanie ich na adres biura CZT do dn. 27.11.2015.
 
Ostatnio zmienianypiątek, 12 luty 2016 12:32
Powrót na górę