Notice: Undefined variable: GK_TEMPLATE_MODULE_STYLES in /www/czt4_www/www/czt.org.pl/templates/gk_news/component.php on line 22
VIII posiedzenie KM POIiŚ 28.04.2016 - Centrum Zrównoważonego Transportu
Logo
Wydrukuj tę stronę

VIII posiedzenie KM POIiŚ 28.04.2016

Ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 28 kwietnia 2016. Jednym z jego ważniejszych punktów będzie przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów z sektora energii w nawiązaniu do odnawialnych źródeł.

W ramach posiedzenia odbędzie się także głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów (sektor energii). Poniżej przedstawiamy szczegółowy program posiedzenia.                                                           
11:30 Rejestracja uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego

12:00 Przedstawienie i przyjęcie agendy
 
12:15 Przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor energii)
□ poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
 
12:45 Przedstawienie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor energii)
□ działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
□ poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
□ poddziałanie 1.7.2 Ekektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
□ poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
 
13:15 Dyskusja
□ głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru
 
14:00 Podsumowanie i zakończenie ósmego posiedzenia Komitetu Monitorującego.
 
 
 
W załącznikach do artykułu przedstawiamy materiały będące przedmiotem obrad:
  • kryteria dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowe - w zakresie wsparcia inwestycji dla ciepła z OZE (projekty bez wsparcia operacyjnego).
  • projekt zmiany kryteriów wyboru projektów dla projektów w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
  • projekt zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
  • projekt zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko dąbrowskiej
  • projekt zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko dąbrowskiej
  • uzasadnienie dla propozycji zmiany kryteriów w ramach działania 1.5 i poddziałań: 1.6.2, 1.7.2 i 1.7.3
 
Ostatnio zmienianyśroda, 27 kwiecień 2016 17:11

Artykuły powiązane

Najnowsze od Marcin Wróbel

Copyright © 2015. CZT - Centrum Zrównoważonego Transportu.