Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

X posiedzenie KM POIiŚ 15.09.2016

Dziesiąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 15 września 2016. Przedmiotem obrad będą m.in. projekty zmian w kryteriach wyboru projektów dla niektórych działań z sektorów: Środowisko, Zdrowie, Energia.

 
 
Poniżej szczegółowy program posiedzenia:           
                                              
10:00 Rejestracja uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego

10:30 Przedstawienie i przyjęcie agendy
 
10:45 Przedstawienie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor środowisko):

- działanie 2.1. adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
- działanie 2.2. gospodarka odpadami komunalnymi

11:00 Dyskusja / Głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów

11.45 Przedstawienie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor zdrowia):

- działanie 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego

- działanie 9.2 infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

12.00 Dyskusja / Głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających zmianę kryteriów wyboru projektów

12:30 lunch

13:30 przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor energii):

- poddziałanie 1.1.1 wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

13:45 Dyskusja / Głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów

14:30 Przedstawienie informacji dotyczących stanu prac nad aktualizacją dokumentu project pipeline w sektorze energetyki

14:45 Informacja nt. POIiŚ 2014-2020 w kontekście strategii ZIT

15:00 Sprawy różne 
 
15:15 Podsumowanie i zakończenie dziewiątego posiedzenia Komitetu Monitorującego.
 
 
 W załącznikach do artykułu przedstawiamy materiały będące przedmiotem obrad.
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 14 listopad 2016 15:05
Powrót na górę