Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Dolnośląskie: konsultacje Planu inwestycji transportowych

Do 22 marca można składać uwagi i wnioski do Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020.

Projekt planu, prognoza oddziaływania na środowisko wraz z suplementami, mapy inwestycyjne, formularz konsultacyjny oraz szczegóły dotyczące możliwości składania uwag znajdują się tutaj>>>.

Organizatorem konsultacji jest Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Zachęcamy do aktywnego udziału.

Ostatnio zmienianywtorek, 22 marzec 2016 08:30
Powrót na górę