Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Katowice: konsultacje wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego

Do 29 lutego można składać uwagi w konsultacjach społecznych Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice. Publikujemy uwagi CZT do dokumentu.
 
Mimo, że dokument jest dość dobry to zdaniem CZT cierpi na typową chorobę tego typu materiałów: dobra diagnoza i wnioski niezupełnie przekładają się na zaplanowane działania.

Najlepszy przykład: w części analitycznej zaproponowano dwa warianty inwestycyjne. Pierwszy węższy (W1) zakłada szereg inwestycji przede wszystkim w transport publiczny. Drugi szerszy (W2) oprócz inwestycji z wariantu W2 przewiduje dodatkowe zadania, przede wszystkim drogowe. Analiza wielokryterialna wykazała, że zdecydowanie lepszy jest wariant W1. Mimo tego, do Planu wpisano wszystkie inwestycje drogowe z wariantu W2, czyli de facto wybrano wariant drugi, a nie pierwszy.

Innym poważnym brakiem jest niezaplanowanie żadnych konkretnych inwestycji w wydzielanie pasów autobusowych i wdrażanie priorytetów w sygnalizacji mimo zapisów o potrzebie takich działań. Zabrakło także działań na rzecz wspólnego biletu na kolej i komunikację publiczną, mimo stwierdzenia przytłaczającej dominacji transportu samochodowego w podróżach poza Katowice. Tymczasem w podróżach na większe odległości tylko wykorzystanie kolei może zapewnić konkurencyjność transportu publicznego względem samochodu, a brak wspólnej taryfy jest jedną z głównych barier.

Z całością uwag można zapoznać się tutaj>>>. Zachęcamy do składania własnych.

Projekt Planu, wyniki badań ruchu oraz informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.
 
Organizatorem jest Konsorcjum firm Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, International Management Services oraz VIA VISTULA jako Wykonawca opracowania.
 
Ostatnio zmienianyśroda, 24 luty 2016 09:52
Powrót na górę