Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Konsultacje Małopolskiego RPO 2014-20

Do 31 sierpnia 2014 r. można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Mało na kolej, nic na modernizację linii kolejowych

Projekt przewiduje  80 mln euro na działanie 7.2. Transport kolejowy i aż 310 mln euro na działanie 7.1. Infrastruktura drogowa. To stosunek 20:80, a powinno być 40:60.

Środki z działania 7.2 przeznaczone są na tabor (50 mln) i węzły przesiadkowe, w tym parkingi P+R (30 mln). Nie ma nic na modernizacje linii kolejowych.

 

Do niedzieli możesz zabrać głos w konsultacjach społecznych

Projekt uwag CZT znajdziesz tutaj. Zachęcamy do składania własnych pism, przy wykorzystaniu naszego projektu.

Więcej informacji o konsultacjach i projekt dokumentu można pobrać tutaj.

Ostatnio zmienianyśroda, 27 sierpień 2014 07:13
Powrót na górę