Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Kraków: konsultacje Polityki Transportowej

Do 25 marca można składać uwagi do „Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025”.

Można się wypowiedzieć m.in. w tematach: efektywności transportu zbiorowego, poprawy dostępności przystanków kolejowych, rozwoju sieci parkingów P&R i B&R, inwestycji w rozbudowę sieci tramwajowej, zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów, zakupu nowoczesnego taboru, rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, budowy metra.

Szczegóły dotyczące procesu konsultacji, projekt Uchwały, ankietę on-line, projekt dokumentu znajdą Państwo na stronie Miejskiego Centrum Dialogu w Krakowie.

Zapraszamy do aktywnego udziału.

Ostatnio zmienianypiątek, 25 marzec 2016 10:27
Powrót na górę