Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Lubuskie: konsultacje społeczne Programu Rozwoju Transportu

Do 14 stycznia można składać uwagi i opinie do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Pozwoli on na uruchomienie interwencji w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport RPO-L2020.

Urząd Marszałkowski w następujący sposób opisuje ww. dokument w skrócie: PRT WL zawiera opis stanu infrastruktury transportowej w regionie, przedstawia także determinanty jej rozwoju w kontekście wzrostu gospodarczego i społecznego województwa. W dokumencie przedstawiono także prognozy dla poszczególnych rodzajów transportu w oparciu o planowane inwestycje w ramach różnych rodzajów infrastruktury na poziomie województwa i kraju, wskazano również założenia systemu monitorowania i aktualizacji Programu, które będą prowadzone w trakcie jego realizacji.

Projekt dokumentu, formularz konsultacyjny oraz informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Aktualizacja: Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu konsultacji do 21 stycznia 2016 r.

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 14 styczeń 2016 16:34
Powrót na górę