Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Mazowieckie: konsultacje Słonecznej-bis (DW721)

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie planowanej lokalizacji i przyjętych wstępnych rozwiązań nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gm. Lesznowola i gm. Raszyn (na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie).

Wnioski i uwagi można składać na formularzu do 25 lutego 2016 r. Ich adresatem powinien być Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Dodatkowo w dniu 18 lutego 2016 r. w godzinach 13:00–17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola zaplanowano spotkanie konsultacyjne.

W ramach inwestycji przewiduje się między innymi:

  • Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej o przekroju dwujezdniowym i dwóch pasach ruchu w każdą stronę (na odcinku od węzła „Lesznowola” do skrzyżowania z ul. Ks. Jarząbka ze względu na duży prognozowany ruch na relacji Warszawa-Piaseczno – przewiduje się pas dzielący o szerokości pozwalającej na dobudowanie w przyszłości 3 pasa ruchu).
  • Budowę skrzyżowań z ulicami (Jedności, Szkolną, Słoneczną i Ks. Jarząbka)
  • W okolicy kilometrów 1+500 oraz 7+700 poszerzenie pasa dzielącego w celu zapewnienia rezerwy terenu pod projektowane skrzyżowania z przyszłymi drogami gminnymi.
  • Budowę dróg serwisowych zapewniających obsługę terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej
  • Budowę bezkolizyjnego przejazdu na linią kolejową nr 8 Warszawa-Radom
  • Budowę ciągów pieszych i rowerowych

Plany inwestycji, formularz konsultacyjny oraz informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Zapraszamy do udziału.

Ostatnio zmienianywtorek, 26 styczeń 2016 14:26
Powrót na górę