Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Obwodnica Olsztyna - uwagi tylko do 21.01.2015

Do 21 stycznia strony (mieszkańcy sąsiadujący z inwestycją, organizacje ekologiczne) mogą składać uwagi dotyczące naniesionych w ostatnim czasie zmian w projekcie obwodnicy Olsztyna. Zmieniono między innymi kategorię drogi na ekspresową na wybranym odcinku trasy. 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdą Państwo na stronie internetowej Transport pod kontrolą. Tam też można zapoznać się ze streszczeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko czy dokładnymi mapami planowanej obwodnicy Olsztyna. Zainteresowanym udostępmnimy pełną dokumentację.

W ramach zmiany kategorii drogi na ekspresową planuje się także budowę skrzyżowań bezkolizyjnych na odcinkach obwodnicy o podwyższonej maksymalnej dopuszczalnej prędkości. 

CZT przypomina, iż ostateczny termin składania uwag mija 21.01.2015. 

 

 

Ostatnio zmienianywtorek, 20 styczeń 2015 16:40
Powrót na górę