Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Śląskie i Dolnośląskie: konsultacje związane z koleją

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do 15.03.2015 przyjmuje uwagi w konsultacjach rozkładu jazdy pociągów. Dolnośląski marszałek ogłosił możliwość składania swoich stanowisk z sprawie projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO - termin określono do 24.03.2014. 

 

Projekt rozkładu oraz forumlarz do zgłaszania uwag dla województwa śląskiego znajduje się tutaj>>>.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji SzOOP w Dolnośląskiem wraz z projektem dokumentu znajdują się tutaj>>>

Zachęcamy do składania uwag. Wkrótce zamieścimy w załączniku także nasze propozycje w odniesieniu do wyżej wymienionych konsultacji społecznych.

Aktualizacja: w załączniku przedstawiamy projekt uwag CZT do rozkładu jazdy pociągów w woj. śląskim.

Do SzOOP RPO Województwa Dolnośląskiego nie będziemy składali uwag. Przedstawiony do konsultacji dokument nie zawiera kryteriów, a na poziomie ogólnym nie mamy uwag.

Ostatnio zmienianyśroda, 27 maj 2015 14:35
Powrót na górę