Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Śląskie: konsultacje budowy Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice

Do 29.11.2015 można składać uwagi w konsultacjach społecznych budowy drogi publicznej: Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice, Część „Zachód”.

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania uwag w przedmiotowej sprawie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in.: kościoły, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe).

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie w dniu 24.11.2015 r. od godz. 10:00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice, pok. 605 (VI piętro).

Szczegóły dotyczące możliwości składania uwag dla odcinka G2 (od km 0+245,29 do km 4+037,37) można odnaleźć tutaj>>>. Więcej informacji na temat odcinka G2/4 (od km 4+037,37 do km 5+320,00) znajduje się tutaj>>>.

Zachęcamy do wzięcia udziału w procesie konsultacji.

Ostatnio zmienianyczwartek, 26 listopad 2015 13:40
Powrót na górę