Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Świętokrzyskie: wnioski do decyzji dla S-74

Do 10 listopada można składać uwagi w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S-74 na odcinku gr. woj. łódzkiego i  świętokrzyskiego - Przełom/Mniów.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi działania zmierzające do wydania decyzji środowiskowej dotyczącej fragmentu drogi ekspresowej S-74. Odcinek ten ma 28 kilometrów i biegnie od granicy pomiędzy województwami łódzkim i świętokrzyskim a miejscowościami Przełom-Mniów (w kierunku Kielc).

Droga ta ma łączyć Sulejów (woj. łódzkie) z okolicami Kielc, a w szerszej perspektywie - Piotrków Trybunalski z Rzeszowem. Odcinek przebiegający w woj. łódzkim procedowany jest osobno.

Raport prezentuje kilka, niezbyt różniących się od siebie wariantów przebiegu drogi. Były one przedmiotem konsultacji społecznych pięć lat temu - w roku 2009.

Droga ta, obecnie jednojezdniowa, o szerokości 7 metrów + pobocza, jest bardzo nierównomiernie obciążona ruchem (największy na odcinku w pobliżu Kielc). GDDKiA proponuje jej rozbudowę do drogi ekspresowej dwujezdniowej.

Droga koliduje z korytarzem ekologicznym o znaczeniu kontynentalnym (paneuropejskim) na odcinku Ruda Maleniecka–Miedzierza, obszarem Natura 2000 "Dolina Czarnej"; oddziałuje też na dwa inne obszary Natura 2000: "Ostoja Pomorzany" i "Lasy Suchedniowskie".

Publikujemy proponowaną treść uwag, którą można wysłać do RDOŚ Kielce. Skupiają się one głównie na kwestii wiarygodności prognoz ruchu użytych w argumentacji na rzecz budowy drogi ekspresowej. Kwestie ściśle ekologiczne będą tematem odrębnego wystąpienia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Termin nadsyłania uwag przez społeczeństwo mija 10 listopada 2014 r.

Ostatnio zmienianypiątek, 14 listopad 2014 00:38
Powrót na górę