Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Wielkopolskie: Konsultacje projektu SzOOP RPO

Do 11 marca można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt dokumentu wraz z załącznikami i informacje jak wziąć udział w konsultacjach znajdują się tutaj>>>.

Zachęcamy do składania uwag. Poniżej publikujemy w załącznikach projekt uwag CZT do wyżej wymienionego dokumentu. Prosimy wykorzystywać we własnych.

Ostatnio zmienianyśroda, 11 marzec 2015 08:18
Powrót na górę