Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Nazwa Fundacji:

Centrum Zrównoważonego Transportu

Nazwa skrócona:

CZT

Status organizacji pożytku publicznego:

Nie

Działalność gospodarcza:

Nie

Numer KRS:

0000486193

Numer NIP:

118 209 65 48

Numer REGON:

147025500

Adres biura i korespondencyjny:

ul. Kłopotowskiego 11 lok. 215
03-718 Warszawa
tel: +48 664 736 536
e-mail: biuro(at)czt.org.pl

Adres siedziby (w KRS):

ul. Żurawia 43 lok. 303
00-680 Warszawa

Rachunek bankowy:

Centrum Zrównoważonego Transportu
40 2030 0045 1110 0000 0316 1100
Bank Gospodarki Żywnościowej SA