Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję
Centrum Zrównoważonego Transportu realizuje projekty, których celem jest optymalizacja funkcjonowania przewozów pasażerskich oraz zwiększenie środków przeznaczanych na poprawę infrastruktury kolejowej i zakup pociągów przez poszczególne regiony. Do tej pory zrealizowaliśmy projekt „Kolej 2022”, a w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektów „Transport pod kontrolą” oraz „Kolej na dobrą kolej”.