Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Transport pod kontrolą

Projekt Transport pod kontrolą jest skoncentrowany wokół strony internetowej www.transportpodkontrola.pl Każdemu z województw została poświęcona zakładka, w ramach której zostały opisane projekty drogowe, kolejowe i inne. Opisane są zarówno projekty aktualne jak i archiwalne. Na stronie można poznać status przebiegu procedur administracyjnych związanych z danym projektem oraz pełny komplet materiałów, które go dotyczą.

Stworzenie takiego zbioru informacji, jest osiągnięciem pionierskim. Do tej pory dokumentacja inwestycji była publikowana w sposób ograniczony, informacje rozproszone, a dokumenty takie jak np. raporty oddziaływania na środowisko były dostępne jedynie w urzędach.

Strona projektu www.transportpodkontrola.pl to miejsce, które jako pierwsze skupia dokumenty inwestycyjne z całego kraju. Dane administracyjne, dokumentacja i statusy wykonania inwestycji są na bieżąco aktualizowane.

W ramach projektu złożyliśmy także szereg uwagi i wniosków w ramach uzyskiwania decyzji administracyjnych dla monitorowanych inwestycji. Odnieśliśmy też pierwsze sukcesy, np. na obwodnicy Olsztyna zostanie zbudowane dodatkowe, bardzo potrzebne przejście dla zwierząt pod drogą na obszarze Natura 2000, a inne będzie większe niż pierwotnie zakładano.

Wykaz produktów