Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Produkty projektu "Transport pod kontrolą"

 

BLOK I. KONTROLA NA POZIOMIE STRATEGICZNYM

DZIAŁANIE 1a) Opinie do dokumentów dotyczących transportu.

 1. Rozkład jazdy pociągów regionalnych organizowanych przez województwo łódzkie na rok 2014/159
 2. Plan Transportowy województwa kujawsko-pomorskiego:
  czytaj też:
  http://czt.org.pl/aktualnosci/kolej/przewozy-pasazerskie/kujawsko-pomorskie/konsultacje-planu-transportowego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego http://czt.org.pl/component/k2/item/69-projekt-kujawsko-pomorskiego-planu-transportowego-sprzeczny-z-ustawa-i-biala-ksiega http://czt.org.pl/aktualnosci/kolej/przewozy-pasazerskie/kujawsko-pomorskie/marszalek-calbecki-chce-zlikwidowac-linie-kolejowe-ktore-planuje-modernizowac http://czt.org.pl/aktualnosci/kolej/przewozy-pasazerskie/kujawsko-pomorskie/zamiast-okraglego-stolu-tajna-komisja-i-szybkie-glosowanie-w-sejmiku
 3. Szczegółowy Opis Priorytetów RPO Województwa Małopolskiego 2014-20:
 4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 5. Plan Transportowy woj. Mazowieckiego:
 6. Prognoza oddziaływania na środowisko RPO 2014-20 Woj. Śląskiego:
 7. Plan Transportowy woj. dolnośląskiego:
 8. Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Woj. Małopolskiego na lata 2013-2020:
 9. Programy Ochrony Powietrza woj. warmińsko-mazurskiego:
 10. Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2015 – 2019 dla województwa pomorskiego (11/2014, autor: W. Makowski);
 11. Plan Transportowy Łodzi - uwagi nie zostały opublikowane z powodu braku rozpoczęcia konsultacji społecznych
 12. Program Budowy Dróg Krajowych 2014-23:
 13. Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim:
 14. Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim:
 15. Plan Transportowy m. st. Warszawy:
 16. SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych) RPO Woj. Opolskiego:
 17. Rozkład jazdy pociągów regionalnych 2015/16 w woj. świętokrzyskim:
 18. Rozkład jazdy pociągów regionalnych 2015/16 w woj. warmińsko-mazurskim:
 19. Rozkład jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 2015/16:
 20. Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF):
 21. SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych) RPO Woj. Wielkopolskiego:
 22. Rozkład jazdy pociągów regionalnych 2015/16 w woj. śląskim:
 23. Plan Transportowy woj. wielkopolskiego:
 24. Rozkład jazdy pociągów regionalnych 2015/16 w województwie łódzkim:
 25. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Pomorskiego:
 26. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Podlaskiego:
 27. Krajowy Program Ochrony Powietrza:
 28. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Małopolskiego:
 29. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Łódzkiego:
 30. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Lubuskiego:
 31. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Zachodniopomorskiego:
 32. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy:
 33. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Lubelskiego:
 34. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Woj. Małopolskiego
 35. Plan Transportowy Województwa Łódzkiego:
 36. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego (sfinansowano z projektu PZS):
 37. Plan Transportowy miasta Białystok:
 38. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Woj. Łódzkiego:
 39. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej
 40. Aktualizacja Planu Transportowego Województwa Lubuskiego
 41. Konsultacje społeczne wagonów Combi PKP Intercity 
 42. Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Katowic
 43. Plan inwestycji transportowych województwa dolnośląskiego
 44. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia

 

DZIAŁANIE 1c) Raporty problemowe.

 1. Raport 1/2014. Utrzymanie czystości taboru kolejowego w Polsce.
 2. Raport 2/2014. Jaka będzie cena ropy naftowej w 2022 roku? Czyli dlaczego powinniśmy zachować rozległą sieć kolejową.
 3. Raport 3/2014. PKP Intercity. Przyczyny dramatycznego spadku przewozów, ocena wykonywania umowy na przewozy użyteczności publicznej i propozycja planu ratunkowego.
 4. Raport 1/2015. Most Łazienkowski: odbudowując przystosujmy dla tramwaju.
 5. Raport 2/2015. Plany Transportowe województw w Polsce. Zgodność z wymogami prawa, dobre i złe praktyki.
 6. Raport 3/2015. Aktualność i wiarygodność danych o podziale zadań przewozowych w większych miastach i 16 województwach Polski.
 7. Raport 4/2015. Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020, a polityka transportowa Unii Europejskiej
 8. Raport 5/2015. Ocena wybranych aspektów działalności zarządu spółki PKP Intercity SA w okresie 22.01.2014 - 16.01.2015
 9. Nr 1/2016 - Społeczny audyt wykonywania drogowych przewozów pasażerów na przykładzie woj. Świętokrzyskiego
 10. Nr 2/2016 - Jak zmienić Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.?
 11. Nr 3/2016 - Społeczny audyt wybranych projektów finansowanych z funduszy unijnych
 12. Nr 4/2016 - Podnośniki dla niepełnosprawnych - fikcyjna dostępność
 13. Nr 5/2016 - Społeczny audyt synchronizacji sygnalizacji świetlnej w Warszawie na wybranych ciągach ulic 

 

DZIAŁANIE 1d) Materiały analityczne - artykuły.

 1. Kolej - drogi 40:60? W większości regionów to marzenie:
 2. Ruch cykliczny - wszędzie oprócz Polski
 3. Dostępność kolei - w Polsce najgorsza w regionie:
 4. Wąskotorówki - nie tylko do zabawy:
 5. Miasta bez kolei? Głównie w Polsce:
 6. Największa modernizacja kolei w historii? Nieprawda:
 7. Polska - kolejowo odcięta od świata:
 8. Szwajcaria – kraj miodem i taktem płynący:
 9. Polska nie umie organizować komunikacji publicznej. Czechy tak:
 10. Inwestycje punktowe - klucz do udrożnienia przepustowości węzłów kolejowych:
 11. Kujawsko-pomorskie: skorygowany plan transportowy nie tak zły jak się wielu wydaje:
 12. Koleje Dolnośląskie mogą jeździć do Jeleniej Góry i Legnicy co godzinę, co drugi pociąg przyspieszony:
 13. Bezpieczne modernizacje? Jak to robi PKP PLK na przykładzie linii na Hel:
 14. Z Gdyni do Warszawy w 7 godzin za 126 zł. Pociągiem EIC:
 15. Nowe guzki na dworcu W-wa Śródmieście niezgodne z przepisami:
 16. Dlaczego efektywność wykorzystania taboru ma kluczowe znaczenie dla ekonomiki przewozów regionalnych?:
 17. Lubuskie: tabor i tory na 160 km/h, pociągi pojadą 100:
 18. Dodatek D – dokument który niszczy polską kolej:
 19. Czy drakońskie ubezpieczenia zlikwidują koleje lokalne i turystyczne w Polsce?:
 20. Rzeź nocnych pociągów:
 21. Pozyskiwanie taboru przez samorządowych przewoźników regionalnych – wykorzystane szanse i zmarnowane okazje w perspektywie 2007-2013:
 22. Instrukcja IR-19. Czyli dlaczego wszystkie inwestycje kolejowe są opóźnione, a rozkłady jazdy zmieniają się co 2 miesiące:
 23. Jak modernizować linie kolejowe? Odkurzamy białego kruka kolejowej literatury:
 24. Wymogi rozporządzenia 1370/2007 w zakresie wyboru operatorów kolejowych a praktyka:
 25. Poznań - Wągrowiec: 2 razy więcej pociągów niż 3 lata temu:
 26. Perony za setki milionów niedostosowane do nowego taboru:
 27. Pociągi w Polsce mogłyby przyspieszyć! Jest zgoda związków, rząd zwleka:
 28. Wyniki pomiarów frekwencji w pociągach na trasie Łódź Kaliska - Łowicz.
 29. Wyniki pomiarów frekwencji w pociągach na trasie Łódź Kaliska - Łowicz.
 30. Wyniki pomiarów frekwencji w pociągach na trasie Łódź Widzew - Zgierz
 31. Wyniki pomiarów frekwencji w pociągach na trasie Toruń - Bydgoszcz (BiT-City):
 32. Wyniki pomiarów frekwencji w pociągach na trasie Piła - Stargard Szczeciński:
 33. Wyniki pomiarów frekwencji w pociągach na trasie Ełk - Białystok:
 34. Wyniki pomiarów potoków ruchu do/z Zakopanego poszczególnymi środkami transportu: koleją, autobusami i samochodami:
 35. Ciechanów: klitka nowym dworcem dla 46-tys. miasta?
 36. PLK ignoruje wyrok TS.
 37. PKM i Gdańsk Śródmieście - w PLK to byłoby niemożliwe.
 38. PKP PLK ignoruje wyrok Trybunału Sprawiedliwości w 15 województwach.
 39. PKP rozbierze zabytki?
 40. PKP PLK ignoruje wyrok (E)TS także na Mazowszu.
 41. Przepaść przed pociągiem, czyli skrajnia WNP w Polsce.
 42. Kurioza polskiej kolei: LCS-y na liniach lokalnych - jak estakady na drogach gminnych.
 43. PKP zniszczy przemysł w Polsce wschodniej?
 44. Polska kolej w impasie? Wiemy jak to zmienić.
 45. Modernizacja linii średnicowej nie może trwać tak długo!
 46. Warszawska średnica: Pociągi mogłyby jeździć częściej!
 47. Warmińsko-Mazurskie: Skok na kasę na transport miejski.
 48. Warszawa - Grodzisk: "Dobra zmiana" pilnie potrzebna!
 49. Łódź Fabryczna: zapowiada się piękna katastrofa.
 50. Jak uratować 67 mld zł z Krajowego Programu Kolejowego?
 51. Prawa pasażera w pociągu PKP Intercity.
 52. Katastrofa za katastrofą - projekt rozkład jazdy PKP IC na 2017 r.
 53. Opłaty PKP PLK spadły o 20%? Wolne żarty!
 54. Kiedy inwestycja kolejowa jest pozbawiona sensu?
 55. Co dalej z dotacjami do autobusów?
 56. Dwie linie o podobnym potencjale - jedna kwitnie, druga do rozbiórki.
 57. Linia Warszawa - Lublin: parę rzeczy warto by jeszcze przemyśleć.
 58. Warszawa - Otwock - a gdyby dodać trzeci tor?
 59. Jaka przebudowa przystanku Warszawa Śródmieście? 

 

DZIAŁANIE 1 g) Biuletyn Zielone Światło

1. Zielone Światło Nr 22

2. Zielone Światło Nr 23

3. LK E30, Sędziszów, odwołanie od pozw. na budowę 

 

BLOK II. KONTROLA NA POZIOMIE INWESTYCYJNYM

Promowanie dobrych praktyk konsultacyjnych - strona internetowa konsultacji społecznych: http://www.krosno-rzeszow.pl/

Projekty uwag w postępowaniach administracyjnych zamieszczone na podstronach poszczególnych projektów: